TipWeert TipWeert TipWeert

Uw mening over Weert Aanmelden

11-06-2019

Huisvesting van arbeidsmigranten

Publieke raadpleging onder de inwoners van Weert over huisvesting van arbeidsmigranten

Horst, 18 juni 2019

Arbeidsmigranten Weert
De arbeidsmigranten die in de voormalige Van Horne Kazerne in Weert zijn gehuisvest moeten hier weg. Maar waar moeten ze heen? In een onderzoek van TipWeert werd aandacht besteed aan dit onderwerp.

Volgens 58% van de respondenten kan de huisvesting van arbeidsmigranten het best geregeld worden in het buitengebied bij de bedrijven waar de arbeidsmigranten werken. 16% van de respondenten geeft aan het verspreiden van de arbeidsmigranten over woonhuizen in dorpen en wijken de beste optie te vinden.

Informatievoorziening en klankbordgroepen
Wijk- en dorpsraden in Weert voelden zich gepasseerd rondom het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten. Via via of in de pers vernamen ze plannen voor de huisvesting van de arbeidsmigranten. Om deze reden legde we de volgende stelling voor: ‘Alvorens plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten publiekelijk bekend worden gemaakt dienen wijk- en dorpsraden geïnformeerd te worden’. 88% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling. 5% geeft aan het (zeer) oneens te zijn met de stelling.

Ook vroegen we de respondenten naar de ontwikkeling van het opzetten van klankbordgroepen. Acht op de tien respondenten vindt dit een goede ontwikkeling.

Locatie huisvesting arbeidsmigranten
In deze korte vragenlijst over arbeidsmigranten is ook de belangrijke vraag gesteld: ‘Welke locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten heeft de voorkeur?’

Benieuwd naar deze resultaten? Lees hier de volledige rapportage. 285 respondenten van TipWeert namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van TipWeert zijn te lezen op www.tipweert.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over de volgende raadpleging van TipWeert? Meld u hier aan voor TipWeert.


Download resultaten